Aantal faillissementen in branche nam vorig jaar sterk af

In 2018 werden 3.144 bedrijven en instellingen failliet verklaard, 4,5% minder dan in 2017.  Nog nooit gingen deze eeuw in een jaar tijd zo weinig bedrijven failliet.  Wel is de daling van het aantal faillissementen een stuk kleiner dan in de vier voorgaande jaren toen het dalingspercentage nog in de dubbele cijfers zat. In 2013 bereikte het aantal faillissementen een piek van 8.376. Daarna is het aantal faillissementen vijf jaar achter elkaar afgenomen, in totaal met ruim 62%.

Zakelijke dienstverlening

In de meeste bedrijfstakken is het aantal faillissementen gedaald. Absoluut gezien was de daling in de specialistische zakelijke dienstverlening (onder andere advies- en onderzoekbureaus) het sterkst. Het aantal uitgesproken faillissementen nam af van 396 in 2017 naar 317 in 2018, ofwel een daling van 79. Verder is ook het aantal faillissementen in de financiële dienstverlening sterk afgenomen van 487 naar 416. Relatief gezien namen de faillissementen het meest af in de verhuur en handel van onroerend goed (48%).

Utrecht en Noord-Holland

In vrijwel alle provincies gingen vorig jaar minder bedrijven bankroet. Alleen Utrecht en Noord-Holland telden meer faillissementen. In Groningen bleef het aantal bedrijven dat bankroet ging in 2018 gelijk.