Lange wachtlijst bij meldpunt huiselijk geweld in Kennemerland

Haarlem

Dat heeft wethouder Jur Botter van Haarlem donderdagavond gemeld in de commissie samenleving.

De driehonderd zaken die wachten op behandeling zijn niet alleen Haarlemse zaken, maar het gaat ook om meldingen uit de IJmond en Haarlemmermeer (het gebied van de Veiligheidsregio Kennemerland).

Jaarlijks behandelt dit meldpunt zo’n 3300 meldingen en wordt 2100 maal advies gevraagd. Door de wachtlijst laat de beoordeling van zaken langer dan vijf dagen op zich wachten en worden onderzoeken niet binnen de wettelijke termijn van tien weken afgerond.

Als er spoed is bij nieuwe meldingen wordt direct contact opgenomen en zo nodig ingegrepen om het geweld in huiselijke kring te stoppen.

De problemen bij Veilig Thuis komen door een personeelstekort, hoog ziekteverzuim en de kwetsbaarheid van deze kleine organisatie. Botter is in overleg met de raad van toezicht over de situatie.

Veilig Thuis maakt in samenspraak met de gemeenten een plan van aanpak. Dat plan zal volgende week met de inspectie gedeeld worden.