Politie zet in Nieuwland speciaal systeem in tegen woninginbraken

AMERSFOORT De grote hoeveelheid woninginbraken in Nieuwland moet worden teruggebracht door de inzet van Mobeye’s. De politie plaatst deze systemen in woningen en hoopt daarmee de pakkans van inbrekers te vergroten. Momenteel is de wijk in Amersfoort namelijk een ‘hotspot’. 

Jeroen van der Veer

,,De inzet van mobeye’s is in het verleden vele malen succesvol geweest”, laat de politie weten. Een mobeye is een detectiesysteem, die ‘afgaat’ bij bewegingen in bepaalde zones. Zodra deze geactiveerd wordt, krijgt de politie een signaal en gaan vrijwel alle eenheden direct naar het desbetreffende huis. De mensen in de woning merken niets van het signaal dat afgegeven wordt.

,,De sterkste stijging van de inbraken vond plaats in Nieuwland, vandaar dat er vorige week al een bericht is geplaatst in de whatsapp buurtpreventie groepen voor de aanvraag van een mobeye”, is de uitleg over de wijkkeuze. ,,Dus naast extra surveillance, oproepen van burgers om waakzaam te zijn en te bellen naar 112 bij verdachte situaties ook de inzet van mobeye’s.”

Inwoners van de wijk die interesse hebben in een mobeye, kunnen contact opnemen met hun wijkagenten R. de Hooge en/of S. van Dam via www.politie.nl.