Sander de Rouwe: "Ik kan overal het verschil maken"

Reageer op de stelling: De provincie als bestuurslaag kan wel afgeschaft worden.

“Geregeld zijn er weer populistische partijen die hier om roepen. In de praktijk hebben ze geen idee van wat er in de provincie speelt. Het CDA kiest juist voor de regio en de provincie. De provincie staat dichter bij de mensen, zorgt voor meer autonomie en beter bestuur. Er zijn veel zeken waar Den Haag geen verstand van heeft, maar die wel verder gaan dan de grens van de gemeente. De provincies zijn hiervoor nodig en nuttig.”

Hoe wil jouw partij de Friezen beter/meer betrekken bij de provinciale politiek?

“Het CDA gelooft in de kracht van de lokale gemeenschap. Niet het “ik” van de individu, het “zij” van de overheid, maar in het “wij” van de samenleving. Dorpen, verenigingen en coöperaties willen we meer ruimte en steun geven. Daarom zetten wij ons in voor het Iepen Mienskipsfûns, belastingverlaging en wil het CDA dat een deel van de opbrengsten uit het Windpark IJsselmeer rechtstreeks naar dorpen gaat die duurzamer willen worden.”

Wordt jouw partij en/of de campagne ook gesponsord of financieel gesteund door bedrijven? Zo ja, welke?

“Ja, wij hebben veel kleine ondernemers die ons steunen. Zo organiseren we regelmatig een CDA diner voor ondernemers. Hier komen altijd veel ondernemers op af. Ze betalen voor het eten en iets extra’s (rond de 75 euro). Dit gaat in de campagnekas. Tijdens de campagne huren en maken we ook materieel. We krijgen vaak korting omdat mensen onze boodschap steunen. Bedrijven krijgen hier niks voor terug, maar het MKB weet wel dat we achter hen staan en een vitale economie als belangrijkste basis van onze provincie zien.”

Televisieprogramma’s zoals ‘Zondag met Lubach’ en ‘De wereld draait door’ gaan wel eens aan de haal met campagnefilmpjes. Hoe gaan jullie daar mee om?

“Geen idee, tot nu toe komen wij daar niet in voor, waarschijnlijk omdat we wat te serieus en goed degelijk zijn. Ik zie wel dat mijn collega Sietske Poepjes regelmatig door columnisten op een negatieve manier wordt neergezet. Sietske doet het uitstekend en is vooral helemaal zichzelf. Ik heb groot respect voor haar.”